CALENDARULORGANIZÃRII ŞI DESFÃŞURÃRII PROCESULUI ELECTORAL ÎN CONSILIUL ELEVILOR

În temeiul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor, aprobat prin OMECTS 4247/21.06.2010, Având în vedere Metodologia