În atenția candidaților care au participat la probele scrise ale examenului de admitere în clasa a V-a

Candidații declarați respinși în urma nepromovării testului de competență lingvistică-limba engleză, pot depune cerere de reexaminare în vederea ocupării celor