Home » Catedra de informatică

Catedra de informatică

Șef catedră: Profesor Stanciu Ion– titular , (grad didactic  I )

Membri:

  • Profesor Boltres Gabriel– titular , (grad didactic  I )
  • Profesor Buturugă Daniela – titular , (grad didactic  II )
  • Profesor Petrică Adriana– titular ,( grad didactic II)