TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AN ŞCOLAR 2013/2014

Nr.crt Ordinea de zi Luna Cine prezintă 1. v  Stabilirea comisiilor medodice şi pe probleme şi componenţii acestora v  Discutarea planului managerial pentru anul şcolar 2013/2014 v  Aprobarea Raportului de activitate pentru anul şcolar 2013/2014   Septembrie       – Director-           -Director adj. 2. v  Discutarea burselor (sociale, de…

| | |

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

CUPRINS:     Capitolul I. DISPOZITII GENERALE;   Capitolul II. STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA   A.   CONDUCERIEA  LICEULUI TEORETIC  „I.L.CARAGIALE”                         B.   ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR ŞI SERVICIILOR                         C.   SANCŢIUNI DISCIPLINARE   Capitolul III. PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL  LICEULUI   Capitolul IV. ACTIVITATEA COMISIILOR PE PROBLEME SI DISCIPLINE   ·         Capitolul V.   RECOMPENSE   Capitolul  VI….

|

ORGANIZAREA COMISIILOR PE PROBLEME 2013-2014

1. Comisia de întocmire a orarului şi a schemelor orare Alcătuită din: – Preşedinte – dir. prof. Spiridon Nicoleta – Responsabil – dir. adj. prof. Cismaru Daniela Florentina – Membri: – prof. Stanciu Ion   2.  Comisia de Proiecte şi Parteneriate Şcolare Alcătuită din: – Preşedinte –dir. prof. Spiridon Nicoleta – Responsabil – prof. Petrescu…

|

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE LA LICEUL TEORETIC „I.L.Caragiale”

Având în vedere prevederile legale cuprinse în : – Legea educaţiei naţionale nr.1/2011; – Ordinul nr.3753/09 februarie 2011 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ; – Constituția României – Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar – Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Teoretic…