| | |

În atenția elevilor care doresc transferul în altă clasă/școală pentru anul școlar 2022-2023

În atenția elevilor care doresc transferul în altă clasă/școală pentru anul școlar 2022-2023 Cererile pentru transfer vor fi depuse de către părinți/reprezentanți legali/elevi majori  la secretariatul unității de învățământ în perioada 01.08.2022-11.08.2022. Acestea vor fi analizate în concordanță cu prevederile ROFUIP 5447/31.08.2020 cu modificările și completările ulterioare, art. 140-147. Cererile pot fi descărcate de aici:…