CONDIȚIILE SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE ÎN CADRUL ETAPELOR DE TRA NSFER/PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNTT