CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR /CATEDRELOR pentru etapele de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate /pretransfer consimțit între unitățile de învățământ/angajare pe durata de viabilitate a postuluins

Condițiile specifice pentru etapele de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate, pretransfer consimțit între unități, angajare pe durata de viabilitate