Home » Hotarari CA » TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AN ŞCOLAR 2013/2014

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AN ŞCOLAR 2013/2014

Nr.crt

Ordinea de zi

Luna

Cine prezintă

1.

v  Stabilirea comisiilor medodice şi pe probleme şi componenţii acestora

v  Discutarea planului managerial pentru anul şcolar 2013/2014

v  Aprobarea Raportului de activitate pentru anul şcolar 2013/2014

 

Septembrie

      – Director-           -Director adj.
2. v  Discutarea burselor (sociale, de boală, merit şi studiu)

v  Completarea Regulamentului de ordine interioară şi prelucrarea acestuia de către diriginţi, la clase

v  Diverse

Octombrie

- C.A-Director-Directo adjunct          -Comisia de acordare a burselor- Comisia de realizare a ROI
3. v  Realizarea planului de paza a unităţii

v  Diverse

Noiembrie

-  C.A- Comisia de alcatuire a planului de asigurare a pazei unitatii
4. v  Graficul pregătirii pentru examene, olimpiade şi concursuri şcolare

v  Analiza activităţii Comisiei notării ritmice şi a frecvenţei

v  Analiza activităţii Comisiei de limba română

v  Diverse

 

 

 

Noiembrie

-   Sefii de catedra      - Responsabil Comisia de discilina, notare ritmica si frecventa        Responsabilul Comisie de limba si literatura romana
5. v  Analiza activităţii Comisiei de colaborare cu Comitetului de părinţi

v  Raportul activităţii personalului administrativ

v  Analiza activităţii Comisiilor de Protecţia muncii şi P.S.I

v  Raport asupra veniturilor proprii încasate şi cheltuieli în anul 2013

v  Diverse

Decembrie

-          Responsabilul Comisiei de colaborare cu Comitetul de parinti- Responsabil cu probleme administrative
6. v  Analiza activităţii catedrei de Matematicăv  Analiza activităţii catedrelor de Chimie si Biologiev  Diverse

Ianuarie

-          Responsabilul catedrei de matematica            Responsabilul catedrelor de chimie si biologie
7 v  Analiza activităţii Comisiei din aria curriculară ,,Om şi societate“v  Raportul activităţii Comisiei diriginţilorv  Analiza activităţii Comisiei de asigurare a calităţii

v  Diverse

Februarie

-          Responsabilul comisiei din aura curriculara „Om si societate”-          Responsabilul Comisiei Dirigintilor          Responsabil CEAC
8 v  Analiza Comisiei de informaticăv  Raportul activităţii Consiliului elevilorv  Analiza Comisiei de perfecţionare şi a Comisiei de Cruce Roşie

v  Raportul psihopedagogului şcolar

v  Diverse

Martie

-          Responsabil Comisia de informatica-          Responsabilul Consiliului Elevilor-          Psihopedagog
9 v  Analiza activităţii Comisiei de Educaţie fizică, Sport şi Artev  Raportul activităţii Comisiei activităţii extraşcolarev  Raportul notării

v  Diverse

 

Aprilie

-          Responsabilul Comisiei de ed.fizica, sport si arte-          Consilierul educativ-          Responsabilul comisiei privind ritmicitatea notarii
10 v  Analiza activităţii Comisiei de limbi moderne

v  Stadiul pregătirii în vederea obţinerii Atestatului la informatică

v  Raportul subcomisiei de disciplină

v  Diverse

 

Mai

-          Responsabilul Comisiei de limbi moderne-          Catedra de informatica-          Responsabilul Comisiei de discilina
11 v  Stabilirea măsurilor pentru deschiderea anului şcolar 2014/2015

v  Diverse

Iunie

C.ADirectorDirector adjunctDiriginti
 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.