Home » Anunturi » Condițiile specifice de ocupare a posturilor pentru etapele de transfer consimțit între unităţile de învăţământ preuniversitar (restrângere de activitate) și de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, conform art. 29, alin. (2) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.2019 – aprobate ISJ

Condițiile specifice de ocupare a posturilor pentru etapele de transfer consimțit între unităţile de învăţământ preuniversitar (restrângere de activitate) și de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, conform art. 29, alin. (2) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.2019 – aprobate ISJ

conditii specifice privind mobilitatea personalului didactic 2020-2021 aprobate ISJ

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment

 

You must be logged in to post a comment.