|

ANUNT – CONCURS SUPLINIRE

ANUNT CONCURS SUPLINIRE

 

Liceul Teoretic,,I.L.Caragiale”Moreni, anunta Concurs pentru ocuparea unui post de profesor la disciplina Biologie, pe perioada determinata – ( catedra fiind rezervata pentru titular detasat la cerere).

Inscrierile se fac pana pe data de17.09.2014 , la secretariatul scolii,pana la orele 16 , telefon 0245667075.

Probele de concurs sunt conform – art. 116 (4) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar, anexala OMECTSnr. 5560/2011

– Ord. 5624/31.08.2012-privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a posturilordidactice/catedrelor ce se vacantează pe parcursul anului Scolar 2014-2015

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor  vacante constă în interviu şi probă scrisă din didactica specialităţii în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Proba scrisa va avea loc pe data de  18.09.2014, incepand cu ora 10,00.

 

 

Director: prof. Daniela Cismaru

 

 

 

 

Similar Posts

Leave a Reply