| | |

ANUNȚ IMPORTANT – DEPUNERE CONTESTAȚII PENTRU EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: COLEGIUL NAȚIONAL I.L.CARAGIALE MORENI

CALENDAR DESFĂȘURARE DEPUNERE ȘI SOLUȚIONARE CONTESTAȚII

  • 28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  • 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
  • 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
  • 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Contestațiile se depun la centrul de examen sau se transmit  pe mail la adresa liccaram2000@yahoo.com.

Candidaţii care transmit  contestațiile pe mail vor avea în vedere ca acest mail să conțină următoarele:

cererea de contestație, completată, datată și semnată;

copie de pe actul de identitate al candidatului/ copie act de identitate al părintelui/tutorelui legal

numărul de telefon pentru a fi contactați în vederea confirmării

Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori.

Cererea pentru contestație o puteți descărca de mai jos

Similar Posts