|

CALENDARULORGANIZÃRII ŞI DESFÃŞURÃRII PROCESULUI ELECTORAL ÎN CONSILIUL ELEVILOR

În temeiul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor, aprobat prin OMECTS 4247/21.06.2010,
Având în vedere Metodologia de organizare şi desfãşurare a procesului electoral pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar din Consiliul Judeţean al Elevilor,
Adunarea Generală a Consiliului Naţional al Elevilor aprobă urmãtoarea structurã a calendarului de organizare şi desfãşurare a procesului electoral, sesiunea 2013- 2014:
·         Promovarea concursului pentru ocuparea funcțiilor CŞE/CJE: 16 septembrie- 14 octombrie
·         Depunerea candidaturilor CŞE: 23 septembrie 14 octombrie
·         Validarea candidaturilor CŞE: 15 16 octombrie
·         Desfãşurarea campaniei electorale CŞE: 16 25 octombrie
·         Sesiuni electorale CŞE: 28 octombrie 1 noiembrie
·         Depunerea candidaturilor CJE: 2 noiembrie 9 noiembrie
·         Validarea candidaturilor CJE: 10 noiembrie
·         Sesiune electorală CJE: 11 noiembrie – 15 noiembrie
·         Depunerea candidaturilor CRE: 18 – 24 noiembrie
·         Validarea candidaturilor CRE: 25 noiembrie
·         Sesiunea electorala CRE: 26 noiembrie 15 decembrie
·         Depunerea candidaturilor CNE: decembrie 2013
·         Campanie electoralã CNE: ianuarie 2014
·         Sesiune electoralã CNE: 1- 9 februarie 2014

Întrebări frecvente

În cadrul acestei secțiuni găsiți răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de ce presupune implicarea în Consiliul Elevilor și modul de desfășurare al alegerilor. Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul de Organizare și Funcționare al CNE, Ghidul CNE și Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor din cadrul Consiliului Elevilor.
1. Ce este Consiliul Elevilor ?
R: Consiliul Elevilor este o formă de organizare a elevilor la diferite nivele care are ca scop reprezentarea elevilor. Un alt obiectiv al Consiliului Elevilor este de a iniția și organiza proiecte care să se plieze pe nevoile și interesele elevilor din școală, județ sau regiune.
2. Cine face parte din Consiliul Elevilor?
R: Reprezentanții claselor formează Adunarea Generală a Consiliului Școlar al Eevilor (CȘE). Orice elev poate deveni membru în Consiliul Școlar al Elevilor. Președinții de CȘE constituie Adunarea Generală a Consiliului Județean al Eevilor(CJE), membri cu drept de vot. Președinții de CJE au dreptul de candida pentru funcții de conducere în Consiliul Regional al Elevilor și Consiliul Național al Elevilor.
3. De ce să faci parte din Consiliul Elevilor?
R: Experiența dobândită în cadrul acestei structuri nu poate fi obținută prin mijloace formale, aptitudinile obținute te vor ajută foarte mult în dezvoltarea personală. Vei beneficia de module de training gratuite și de experiențe inedite. Ai ocazia să te afirmi într-un mediu competitiv, profesionist și să fii vocea colegilor tăi.
4. Pentru ce sunt alegerile în Consiliul Elevilor?
R: Elevii își aleg reprezentanții prin vot democratic, ca aceștia să-i reprezinte în structurile superioare ale Consiliului Elevilor și în relație cu conducerea școlii, Inspectoratul Școlar Județean și alte insituții și organizații din domeniul educațional.
5. Cine poate candida la alegerile pentru Consiliul Școlar al Elevilor?
R: Orice elev al unității de învățământ, de stat sau privat, poate candida. Acest drept este asigurat prin OM 4247/21.06.2010. Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul online de candidatură de pe site-ul CNE și apoi să îți realizezi dosarul de candidatură în format fizic.
6. Chiar și elevii claselor XII-XIII pot candida?
R: Da, însă doar în conducerea departamentelor.
7. Ce face președintele Consiliului Școlar al Elevilor?
R: Organizează întâlniri regulate cu elevii (ședințe), participă la ședințele Consiliului de Administrație al unității de învățământ, coordonează activitatea Consiliului Școlar al Elevilor, aprobă proiecte propuse de elevi, reprezintă elevii în structurile superioare, participă la ședințele Consiliului Județean al Elevilor.
8. Care este rolul vicepreședintelui?
R: Vicepreședinții sunt mâna dreaptă a președintelui și sprijină toată activitatea acestuia. Președintele are dreptul să delege din atribuțiile sale vicepreședinților.
9. Care este rolul secretarul?
R: Secretarul se ocupă de partea birocratică a Consiliului Elevilor: realizează procese verbale, convocă elevii la întâlniri, actualizează mapa Consiliului Elevilor.
10. Ce sunt departamentele Consiliului Școlar Elevilor?
R: Departamentele Consiliului Școlar Elevilor sunt structuri suport care propun proiecte pe diverse domenii. Acestea sunt coordonate de către un director de departamaent. Cele 5 departamanete sunt:
1. Concursuri școlare și extrașcolare
2. Mobilitate, informare, formare și consiliere
3. Sport și programe de tineret
4. Cultură și educație
5. Avocatul Elevului
11. Cum se aleg directorii de departamente în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor?
R: Elevii care candidează pentru funcția de director de departament al unui CȘE trebuie să înmâneze dosarul de candidatură, în format fizic, profesorului profesorului coordonator de programe și proiecte educative. Dosarul trebuie să cuprindă: CV Europass, scrisoare de intenție, acte doveditoare ale declarațiilor din CV și declarație pe proprie răspundere de neapartenență politică. Directorii departamentelor CȘE sunt aleși prin vot democratic de către Adunarea Generală a Consiliului Școlar al Elevilor, respectiv reprezentanții claselor.
12. Ce trebuie să cuprindă dosarul de candidatură al unui candidat pentru funcția de președinte/vicepreședinte/secretar al Consiliul Școlar al Elevilor?
R: Dosarul de candidatură în format fizic trebuie să cuprindă:
1. Curriculum Vitae Europass
2. Scrisoare de motivaţie
3. Formular de candidatură
4. Documente doveditoare care să susţină declaraţiile din C.V.
5. Acordul părintelui
6. Declarație pe proprie răspundere de neapartenență politică

Pe lângă dosarul în format fizic, candidații pentru funcții de conducere în Biroul Executiv al CȘE (președinte/vicepreședinte/secretar) trebuie să completeze și formularul online de pe site-ul CNE, respective Wedu.ro.

13. Cui trebuie înmânat dosarul de candidatură?
R: Dosarul trebuie înmânat profesorului coordonator de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare/ consilierului educativ.
14. Cine validează dosarele de candidatură?
R: La nivelul consiliului școlar al elevilor, profesorul coordonator de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare/ consilier educativ și președintele Consiliului Școlar au competențe în acest sens.
15. Ce trebuie să fac ca să fiu ales?
R: Să obții votul colegilor tăi, pentru acest lucru vei avea alocată o anumită perioadă de timp în care îți poți desfășura propria ”campanie electorală” în școală.
Mai multe informatii :

Similar Posts

Leave a Reply