|

CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR /CATEDRELOR pentru etapele de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate /pretransfer consimțit între unitățile de învățământ/angajare pe durata de viabilitate a postuluins

Condițiile specifice pentru etapele de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate, pretransfer consimțit între unități, angajare pe durata de viabilitate a postului, avizate de către comisia de mobilitate constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. Conditii specifice de ocupare a posturilor – catedrelor Avizate ISJ