Cercul profesorilor de istorie și geografie

Joi, 8 noiembrie 2012, s-a desfășurat în liceul nostru Cercul profesorilor de istorie și geografie din Centrul Metodic Moreni.

Tematica cercului:

ISTORIE: ,,UTILIZAREA TERMENILOR / CONCEPTELOR SPECIFICE ISTORIEI ÎN CONTEXTE CARE IMPLICĂ INTERPRETĂRI ŞI EXPLICAŢII INTERDISCIPLINARE”

GEOGRAFIE: ,,ROLUL GEOGRAFIEI ÎN FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA LA ELEVI A COMPETENŢEI – CHEIE EUROPENE: SENSIBILIZARE ŞI EXPRIMARE CULTURALĂ”

Programul activităților a fost următorul:

*ora 8.30 – Primirea invitaților, care s-a încheiat cu un mesaj de bun venit rostit de prof. Cristina Săndulescu, director al Liceului Teoretic „I.L. Caragiale” Moreni

*ora 9.00 – Lecția demonstrativă „Populația Asiei” susținută de prof. Ciprian Gheorghe, la clasa a VII-a, în care domnul profesor și-a dovedit măiestria în predarea geografiei îmbinând eficient mijloacele și metodele moderne cu cele tradiționale de învățământ, iar elevii au participat activ dând numeroase răspunsuri corecte, ieșind la hartă și indicând diverse elemente geografice, lucrând pe grupe și notând în caiete toate ideile principale din lecție

*ora 10.00- Discuții referitoare la lecție, în care s-au punctat atât aspectele pozitive, cât și, fără ocolișuri, aspectele negative

*ora 10.30 – Noutăți metodico-științifice și bibliografice prezentate de prof. Marilena Despa (Școala Dărmănești) și prof. Ion Stoica (Școala nr. 1 Moreni)

*ora 11.00 – Alte discuții referitoare la: olimpiade/concursuri școlare, înscrierea profesorilor de istorie/geografie la gradele didactice, propunerea de organizare a unei manifestări de omagiere a fostelor cadre didactice de specialitate din Centrul Metodic Moreni (cadre didactice care sunt în viață și aflate, în prezent, la pensie) etc.

La activitățile cercului au participat profesori de gimnaziu din Centrul Metodic Moreni, printre aceștia numărându-se, în afara celor nominalizați mai sus: prof. Mihai Răduță (Școala Olari/Mărginenii de Sus), prof. Amalia Negoescu și Alexandru Stancu (Școala nr. 4 Moreni), prof. Izabela Alexandru (Școala Ghirdoveni), dar și colegi de la școlile din Valea Lungă, Vișinești, I.L. Caragiale, de la Școala nr. 2 Moreni etc. De asemenea, participanți au fost și profesori ai Liceului Teoretic „I.L. Caragiale” Moreni: prof. Doina Crăcănel (profesor de istorie, responsabil al Comisiei „Om și societate” din liceu), prof. Eugen Stroilă (profesor de geografie), prof. Grigore Ioniță (profesor de istorie), prof. Ion Busuioc (profesor de geografie), prof. Adriana Mihai (profesor de istorie) și prof. Cristina Săndulescu (profesor de limba franceză, directorul liceului).

Organizatorii cercului au fost profesorii din Catedra de Geografie de la Liceul Teoretic „I.L. Caragiale” Moreni (prof .Ciprian Gheorghe-în rolul principal,pentru susținerea lecției demonstrative și prof. Ion Busuioc-în diverse roluri,în funcție de situație).

Catedra de Geografie aduce mii de mulțumiri tuturor colegilor din liceu, care au ajutat la buna desfășurare a activităților acestui cerc.

TEXT ȘI FOTOGRAFII: prof. ION BUSUIOC

Notă: fotografiile în care apare autorul sunt realizate de prof. GRIGORE IONIȚĂ

Similar Posts

Leave a Reply