Niculae Napoleon Antonescu

Prof. univ. dr. ing. consultant / emerit

Istoric profesional

După absolvirea școlii Medii Tehnice de Petrol din Moreni-Dâmboviţa, a urmat cursurile Institutului de Petrol şi Gaze din Bucureşti, obţinând în 1957 Diploma de “Inginer mecanic de petrol”. În 1970 a susţinut teza de doctorat: “Cercetări asupra construcţiilor lanţurilor cu role şi zale scurte folosite la transmisiile instalaţiilor de foraj”. Între 1959-1976 a urcat treptele ierarhiei universitare devenind profesor în anul 1976 . Între 1970-1979 a fost decan al Facultăţii de Maşini şi Utilaj petrolier, prorector (1979-1987 şi 1992-1996), rector (1996-2004) şi rector onorific (din 2004) al Universităţii de Petrol-Gaze din Ploieşti. A publicat, ca autor sau coautor, 18 cărţi, 230 de articole în reviste şi volume de specialitate, are 13 brevete de invenţie şi a condus sau participat la realizarea a peste 150 contracte de cercetare ştiinţifică. A fost membru fondator şi vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor (1996-2004), vicepreşedinte şi prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Tribologie (din 1978). A fost membru în Parlamentul României (1996-2004).
Napoleon Antonescu s-a născut pe 20 octombrie 1934, în comuna Ederile, județul Dâmboviţa.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Niculae Napoleon Antonescu, n.20 octombrie 1934, comuna Iederile, jud. Dâmboviţa. După absolvirea școlii Medii Tehnice de Petrol din Moreni-Dâmbovița a urmat cursurile Institutului de Petrol şi Gaze din București obținând în 1957 Diploma de ”Inginer mecanic de petrol”. În 1970 a susținut teza de doctorat: ”Cercetări asupra construcțiilor lanțurilor cu role şi zale scurte folosite la transmisiile instalațiilor de foraj”. Între 1959-1976 a urcat treptele ierarhiei universitare devenind profesor din anul 1976. Între 1970-1979 a fost decan al Facultății de Mașini şi Utilaj petrolier, prorector (1979-1987 şi 1992-1996), rector (1996-2004) şi rector onorific (din 2004) al Universității de Petrol-Gaze din Ploiești. A publicat, ca autor sau coautor, 18 cărți, 230 de articole în reviste şi volume de specialitate, 13 brevete de invenție şi a condus sau participat la realizarea a peste 150 contracte de cercetare științifică. A fost membru fondator şi vicepreședinte al Consiliului National al Rectorilor (1996-2004), vicepreședinte şi prim-vicepreşedinte al Asociației Române de Tribologie (din 1978).A fost membru în Parlamentul României (1996-2004).