ORGANIZAREA COMISIILOR PE PROBLEME PENTRU ANUL ȘCOLAR 2012-2013

1. Comisia de întocmire a orarului şi a schemelor orare

                 Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. prof. Sandulescu Cristina

– Responsabil – dir. adj. prof. Spiridon Nicoleta

– Membri: – prof. Stanciu Ion

2.  Comisia de Proiecte şi Parteneriate Şcolare

Alcătuită din:

– Preşedinte –dir. prof. Sandulescu Cristina

– Responsabil – prof. Chesaru Ana

– Membri: – prof. Spiridon Nicoleta

– prof.Matei Mirandolina

– prof.Racasanu Rodica

– prof. Chisulescu Gabriel

– prof. Florea Cristina

– prof. Diaconu Constanta

– prof. Avram Carmen

– elev – Sandulescu Andreea X A

– elev – Coman Miruna IX B

– reprezentant Primăria Moreni – Ionita Cristina

– reprezentantul părinţilor – Radulescu Anca

3. Comisia  de evaluare  şi asigurare  a calităţii

Alcătuită din:

– Preşedinte –dir. prof. Sandulescu Cristina

– Coordonator  – prof. Racasanu Rodica

– Membri:  – prof. Stanciu Alina

– prof. Ciontoș Danina

– prof. Avram Carmen

– prof. Pastin  Iuliana

– reprezentantul parinţilor – Teleanu Gabriela

– reprezentantul elevilor – Savu Irina XI A

– reprezentantul consiliului local Stanescu Mihai

4.Comisia pentru ROI

– Preşedinte –dir. prof. Sandulescu Cristina

– Responsabil – Răcășanu Rodica

-Membri: -prof. Zamfir Monica

-prof. Coman Oana

-prof. Badulescu Cristiana

5. Comisia pentru Organizarea Planului de Paza a Unitatii

– Preşedinte –dir. prof. Sandulescu Cristina

-Responsabil: – Anghel Bogdan

-Membri:    – prof. Dinu Gheorghe

– Cirlan Cristian

– inf.Marinescu Iustin

-prof. Prodan Daniel

6. Comisia de  notare ritmică, frecvenţă şi disciplină

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. adj. prof.  Spiridon Nicoleta

– Responsabil – prof. Manu Adrian

– Membri: – prof. Busuioc Ion

– prof. Gheorghe Ciprian

– prof. Avram Carmen

– prof. Cismaru Daniela

– prof. Iordachescu Mirona

Subcomisia de disciplina

– Membri: – prof. Anghel Bogdan

– prof. Vintilă Marius

– prof. Plesoiu Dan

7. Comisia de colaborare cu Comitetul reprezentativ  al părinţilor

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. adj.prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – prof. Badulescu Cristiana

– Membri: – prof. Florea Cristina

– prof. Cracanel Doina

8. Comisia de Cruce  Roşie

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. adj. prof. Spiridon Nicoleta

–  Responsabil – prof. Stanciu Alina

–  Membri: – medic – Andrei Ivona

– laborant Georgescu Daniela

– elev  Gheorghita Alexandru IX A

– elev  Nastase Radu IX A

9. Comisia de prevenire  şi combatere  a  violenţei în  şcoală

Alcătuită din:

– Preşedinte –  dir. prof. Sandulescu Cristina

– Responsabil – prof. Plesoiu Dan

– Reprezentanţi ai cadrelor didactice :

–   prof.  Bădulescu Cristiana – psiholog

–   prof. Manu Adrian

–   prof.  Vintila Marius

–   prof.  Anghel Bogdan

– prof.  Cenuse Valentin

– reprezentantul consiliului local –Stanescu Mihai

– Ioniţă Cristian – părinte

– Soare Ion  – părinte

– Reprezentanţi ai elevilor :

– Turcu Alexandru – elev  XII B

– Habeanu Emilian Marian – elev XII B

                                                           – Cismaru Andrei – elev XII B

– Andrei Constantin – poliţistul de proximitate

10. Comisia pentru acordarea  burselor

Alcătuită  din:

– Preşedinte – dir. Sandulescu Cristina

– Membri:  – ec. Şuvăială Nadia,

– prof. Diaconu Constanta

– prof. Florea Cristina

– prof. Iordachescu Mirona

– inf. Marinescu Iustin

– reprezentantul părinţilor – Marinescu Marian

– elev: Sandulescu Andreea  X A

– secretar  Marinescu Mioara

11. Comisia de formare continua si  perfecţionarea personalului

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. adj. prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – prof. Bica Raluca

– Membri:   – prof. Necşoiu Iuliana

– prof. Păştin Iuliana

– prof. Florea Cristina

12. Comisia de protecţia muncii

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. prof. Sandulescu Cristina

– Responsabil – prof. Neagu Mihaela

– Membri: – medic Andrei Ivona

– prof. Mihăiţă Anca

– prof. Busuioc Ion

– laborant Georgescu Daniela

– inform. Marinescu Iustin

– contabil şef Şuvăială Nadia

– secretar Marinescu Mioara

13. Comisia de activităţi extraşcolare

Alcătuită din:

–  Preşedinte – dir. adj. prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – prof. Zamfir Monica

– Membri: – prof. Ştefan Ileana

– prof. Marinescu Ide Sarah

– prof. Neagu Mihaela

– prof. Boltres Monica

– prof. Vintilă Marius

– bibliotecar Dragomir Cristina

14. Comisia diriginţilor

Alcătuită din:

–  Preşedinte – dir. adj. prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – prof. Zamfir Monica

– Membri: – prof. Florea Cristina

– prof. Avram Carmen

– prof. Cismaru Daniela

– prof. Iordachescu Mirona

– prof. Păştin Iuliana

15. Comisia pentru situatii de urgenta

Alcătuită din:

– Preşedinte – Dir.prof. Sandulescu Cristina

– Responsabil – Butca Ion

– Membri: – Crăciun Adrian

– Giuran Dumitru

– Cîrlan Cristian

– laborant Georgescu Daniela

16. Comisia pentru curriculum

Alcătuită din:

– Preşedinte   – dir. adj. prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – Cismaru Daniela

–  Membrii:     – prof. Dulea Mihaela

– prof. Florea Cristina

– prof. Necsoiu Iuliana

– prof. Cenuse Valentin

– prof. Marinescu Alexandra

– prof. Cracanel Doina

– prof. Stanciu Ion

– prof. Prodan Daniel

17. Comisia pentru orientare şcolară şi profesională

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir.prof. Sandulescu Cristina

– Responsabil – psiholog Badulescu Cristiana

–  Membri: – prof. Necsoiu Iuliana

– prof. Plesoiu Dan Alexandru

– prof. Ciontos Danina

– prof. Racasanu Rodica

– prof. Avram Carmen

– prof. Boltres Monica

– prof. Ciocodeica Gheorghe

18. Comisia pentru promovarea imaginii liceului

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. prof. Sandulescu Cristina

– Responsabil – prof. Cismaru Daniela

–  Membri: – prof. Matei Mirandolina

– prof. Dulea Mihaela

– prof. Marinescu Alexandra

–         Informatician Marinescu Iustin

– parinte Marin Marga

19. Comisia pentru redactarea revistei liceului

Alcătuită din:

–         Preşedinte: Săndulescu Cristina

–         Responsabil: Spiridon Nicoleta

–         Membri:  prof. Crăciun Cristian

Prof. Zamfir Monica

Prof. Dulea Mihaela

Prof. Marinescu Alexandra

Prof. Coman Oana

Prof. Ştefan Ileana

Ing. Marinescu Marian

–         Elevi: Marinescu Radu – clasa a VII-a

Săndulescu Andreea- clasa a X-a A

Szabo Ioana- clasa a XI-a E

Micu Sorin- clasa a XI-a E

  20. Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică

Responsabil – prof. Bădulescu Cristiana – psihopedagog

1. Comisia de Inventariere a Patrimoniului Instituţiei

– Preşedinte: prof. Marinescu Alexandra

– membri: prof. Pleşoiu Dan

prof. Florea Cristina

prof. Busuioc Ion

Similar Posts

Leave a Reply