ORGANIZAREA COMISIILOR PE PROBLEME PENTRU ANUL ȘCOLAR 2012-2013

1. Comisia de întocmire a orarului şi a schemelor orare                  Alcătuită din: – Preşedinte – dir. prof. Sandulescu Cristina – Responsabil – dir. adj. prof. Spiridon Nicoleta – Membri: – prof. Stanciu Ion 2.  Comisia de Proiecte şi Parteneriate Şcolare Alcătuită din: – Preşedinte –dir. prof. Sandulescu Cristina – Responsabil – prof. Chesaru Ana…