| | | |

ANUNȚ IMPORTANT – DEPUNERE CONTESTAȚII PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2023

CENTRUL DE EXAMEN:1227 – UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL NAȚIONAL ”Ion Luca Caragiale” MORENI

ANUNȚ CONTESTAŢII

  • 03 iulie 2023 | Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00)
  • 03 iulie 2023 | Depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00
  • 04-06 iulie 2023 | Rezolvarea contestațiilor
  • 7 iulie 2023 | Afișarea rezultatelor finale

Contestațiile se depun la centrul de examen sau se transmit  pe mail la adresa: moreniilcaragiale@gmail.com

   Candidații care aleg varianta electronică vor transmite:

cererea de contestație-completată, datată și semnată;

copie de pe actul de identitate;

numărul de telefon pentru a fi contactați în vederea confirmării de primire a contestației.

Cererea pentru contestație o puteți descărca de mai jos:

Președinte,

Prof. dr. ODJO Elena

Similar Posts