|

CONDIȚIILE SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE ÎN CADRUL ETAPELOR DE TRA NSFER/PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNTT

Similar Posts

Leave a Reply