|

De ziua națională…puțină cultură generală

Cu ocazia sărbătoririi a 98 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri (1918) am avut deosebita plăcere de a  organiza în colegiul nostru un mic concurs de cultură generală cu participarea elevilor de liceu (clasele IX-XII). Organizarea evenimentului a revenit prof. Ștefan Ileana , coordonator CȘE și prof.Anghel Bogdan,profesor de istorie. Cu entuziasm și detașare after-school,participanții s-au străduit să răspundă,,grelelor întrebări,, pe care ,noi,le postăm mai jos.

Asadar, întrebările:

1) Precizați data la care s-a înfăptuit unificarea cu România a Basarabiei,a Bucovinei,a Transilvaniei?

2) Menționați tipul de stat care la 1918 si denumirea acestuia?

3) Care sunt cele trei instituții ce au decis cele trei unificări din 1918?

4) Numiți câte două personalități pentru fiecare provincie istorică ce și-au adus contribuția la realizarea Marii Uniri?

5) Precizați cele două alianțe din primul război mondial și doi aliați ai României?

6) Numiți actele prin care s-a hotărât unirea Basarabiei, a Bucovinei ,a Transilvaniei?

7) Menționați regele și prim-ministrul României din momentul încheierii Marii Uniri?

8) Precizați două principii politice ce au permis realizarea unirii de la 1918?

9) Numiți trei mijloace de acțiune ale românilor în lupta națională de la începutul secolului XX?

10) Enumerați oricare trei caracteristici ale statului român după 1918?

Iată și răspunsuri le corecte:

1) 27 martie/9aprilie -Basarabia, 15/28noiembrie- Bucovina, 18 noiembrie/1decembrie-Transivania.(6p)

2) stat national unitar,Romania Mare (6p)

3) Sfatul Țării-Basarabia,Congresul  General al Bucovinei,Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia.(12p)

4) 2p pentru numirea oricărei personalități.De exemplu:Iuliu Maniu,Vasile Goldiș- Transilvania,Iancu Flondor,Ioan Nistor-Bucovina,Ion Inculeț,Pantelimon Halippa-Basarabia.

5) Tripla Alianță,Tripla Înțelegere(Antanta), aliați-Rusia,Marea  Britanie, Franța.(10p)

6) ,, Declarația de unire a Basarabiei,, , ,, Hotărârea de unire a Bucovinei,, , ,, Rezoluția de unire a Transilvaniei,, (12p)

7) Ferdinand I , Ion I.C. Brătianu (6p)

8) oricare principiu politic. De exemplu: principiul naționalităților,autodeterminarea.(8p).

9) 4p pentru fiecare mijloc menționat. De exemplu: partide politice, societăți culturale,documente naționale etc (12p)

10) 4p pentru oricare caracteristică a statului. De exemplu: teritoriu,populatie,drepturi etc.(12p).

 

Fericiții câștigători sunt:

Locul I -Geroșanu Iuliana,clasa a- XI- a E

Locul II- Ciocodeică Alberto,clasa a- X- aB

Locul III-Micu Daniel,clasa a- XII- a E

material realizat de prof. Anghel Bogdan

                

Similar Posts

Leave a Reply