| |

ORA DE DIRIGENȚIE IXA ȘI XIIA- AȘTEPTĂRI, SPERANȚE ȘI REALIZĂRI

Marți, 31 martie 2015, a avut loc o oră de dirigentie specială, realizată de clasele  a-IX-a A și a XII-a A, pornind de la ideea unui schimb de cunoștințe între generații, cei aflați în prag de absolvire împărtășind din experiența anilor de liceu celor dornici să afle cât mai multe despre materiile școlare, programul de studiu zilnic pentru efectuarea temelor și pregătirea la un nivel ridicat la diferite materii școlare,  prietenii formate, activități desfășurate într-un mediu formal dar și în cel non-formal. Activitățile au fost desfășurate pe grupe de elevi, etapele lecției cuprinzând:  definirea educației, asocirea  anilor de liceu cu o imagine și explicarea acesteia,așteptările și speranțele elevilor de clasa a IX-a, realizările celor de clasa a XII-a, concretizarea așteptărilor în realizările elevilor (XII), importanța anilor de liceu în dezvoltarea personalității elevilor și în clădirea viitorului dorit. Elevii clasei a IX-a au adresat o mulțime de întrebări colegilor lor mai mari, totul într-o atmosferă caldă, emanând prietenie și sprijind reciproc. Imaginea creată a fost aceea a unei familii mari în care cei cu experiență le îndrumă pașii în viață celor aflați la început de drum .                                                                                                                                                                                                     diriginți, d-na prof. Matei Mirandolina și d-l prof. Manu Adrian

        

Similar Posts

Leave a Reply