| |

ANUNȚ RIDICARE DIPLOME

În atenţia absolvenţilor promoţiei 2016

          Absolvenţii promoţiei 2016 sunt rugaţi să se prezinte la sediul “Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale“ Moreni pentru a li se elibera diplomele neridicate şi anume:

–        Diplomă de bacalaureat;

–        Certificat de absolvire a liceului;

–        Certificat de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română;

–         Certificat de competenţă lingvistică întro limbă de circulaţie internaţională;

–        Certificat de competenţe digitale;

–        Atestat de competenţe lingvistice – clase engleză intensiv

–        Atestat de competenţe profesionale– clase matematică -informatică

De asemenea absolvenţii promoţiilor anterioare anului 2016 (în special promoţiile anilor  2013, 2014, 2015)  sunt aşteptaţi să se prezinte în vederea eliberării diplomelor neridicate.

 

          PROGRAM: LUNI-VINERI  800-1600 

 

 

Similar Posts

Leave a Reply