Constantin Dumitrache (16 octombrie 1939-22 aprilie 2022)

Prof. Univ. Dr. medic primar endocrinologie

Prof. univ. dr. Constantin Dumitrache a fost un nume de referință in endocrinologia românească, Președinte al Asociației de Endocrinologie Clinica din Romania.
A fost mediprimar endocrinologiedoctor în științe medicale, profesor universitar, fost șef al Secției de patologie suprarenala, gonadică și osoasa din cadrul Institutului National de Endocrinologie C.I. Parhon, președintele Asociației de Endocrinologie Clinica din Romania (AECR), membru titular al Academiei de Științe medicale, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din Romania.

În 1993, profesorul Dumitrache a înființat la Institutul “Parhon” primul centru de studiu al osteoporozei din Romania.

În 2001, Prof. Dr. Constantin Dumitrache a fost membru al Consiliului profesoral, decan al Facultății de Medicină, membru al Senatului Universității de Medicina Carol Davila și prorector, șef de catedra și șef al Departamentului de endocrinologie, diabet și boli de nutriție. A fost conducător științific pentru doctorat în endocrinologie, din 1991, și cercetător științific principal gradul I din februarie 1993, titlu acordat de prezidiul Academiei de Științe Medicale. Ocupând prin concurs importante posturi in ierarhia Institutului de Endocrinologie C.I. Parhon, in perioada 1989-2007, timp de 18 ani, a fost directorul Institutului.

Publicații: Prof. Dr. Constantin Dumitrache a publicat în România aproximativ 900 de lucrări științifice și un număr de 80 în străinătate, fiind, de asemenea, autor de manuale de specialitate, tratate și monografii în domeniul endocrinologiei, abordând o problematica de avangarda pentru medicină. Domenii ca patologia endocrina, patologia gonadică, sisteme de reglare endocrina, probleme de cronobiologie, medicamentul endocrin și biologia osului au fost completate de bioetica fertilizării în vitro, bioetica în disgeneziile gonadale și bioetica in endocrinologie si tratate in aproximativ 36 de lucrări de specialitate.

Colaborări internaționale: Prof. Dr. Constantin Dumitrache a colaborat, cu rezultate deosebite, cu Facultatea de Medicina din Minnesota si Facultatea de Medicina San Antonio – Texas SUA, Universitatea René Descartes si Louis Pasteur – Strasbourg, din Franța, Bochum si Humboldt, din Germania.

Premii: -1981 – Premiul Victor Babeș al Academiei Romane pentru monografia Patologia sexualizării; Premiul Special al Academiei de Științe Medicale; Premiul „Petre Brânzei” 2015 al Academiei Oamenilor de Știință din Romania.
Activitatea sa recunoscută în plan național și internațional i-a adus distincții și includeri în dicționare internaționale: Ordinul Meritul Sanitar in grad de Comandor, Medalia de bronz Académie de Paris – Université René Descartes, International Man of the Year – 1994-1995, Who’s Who – 1995, etc.

Prin Hotărârea nr. 88 a Consiliului Local al Primăriei, din 28 aprilie 2006, prof. dr. Constantin Dumitrache a fost declarat cetățean de onoare al Brăilei, pentru contribuția determinanta la dezvoltarea endocrinologiei românești și pentru efortul de consolidare a prestigiului medicinii romanești contemporane. De asemenea a fost declarat cetățean de onoare al orașului Moreni și al comunei Iedera, județul Dâmbovița.