Programul Erasmus + Actiunea KA2 – parteneriate strategice in domeniul școlar – proiecte de schimb interșcolar

Unification in Diversity (UN-ID) 2020-1-PL01-KA229-081615_4 2020-2023

Romania- We live here
Romanian Virtual Museum- video
Celebrating Diversity and Traditions
Link video- Romanian traditional sport -Oina- UN-ID
Link video- ‘Harap Alb’-  Erasmus+ UN-ID
The Salt in Your Food – Sarea in bucate
Diseminarea activităților LTT 3 din Portugalia
Diseminarea activitatilor LTT5 din Turcia, cu accent pe civilizatia tarii gazde
Cultural Unity and Diversity LTT 6 Romania
Cultural Unity and Diversity – opinia elevilor din cele 6 scoli partenere despre participarea la activitatile proiectului

The project’s calendar:

Memory Book: https://www.storyjumper.com/book/read/163049881/652b0e854f5a6

The Romanian Virtual Museum- website: https://theromanianvirtualmuseum.000webhostapp.com/

Our Project’s International Virtual Museum: https://un-idvirtualmuseum.my.canva.site/