| | | |

ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII

CALENDAR:

03 IULIE 2024 – afișarea rezultatelor (până la ora 14:00)

03 iulie 2024 – depunerea contestațiilor (ora 16:00-19:00)

04 iulie 2024 – depunerea contestațiilor (ora 8:00-12:00)

09 iulie 2024 – afișarea rezultatelor finale

Contestațiile se depun în centrul de examen sau online la adresa liccaram2000@yahoo.com.

Candidații care depun contestații online vor avea în vedere ca acest mail să conțină următoarele:

  • cererea de contestație, completată, datată și semnată;
  • copie de pe actul de identitate al candidatului/ copie act de identitate al părintelui/tutorelui legal
  • numărul de telefon pentru a fi contactați în vederea confirmării

Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori.

Similar Posts