LANSARE DE CARTE

Eveniment cultural la Liceul I.L.Caragiale Moreni

            In data de 16.11.2012, la Centrul de Informare si Documentare al Liceului I.L.Caragiale a avut loc lansarea volumului  “Cerbul Insetat” de Iulian Moreanu .Dar cine este Iulian Moreanu? Sub acest pseudonim se ascunde (dar ne întrebăm dacă “se ascunde ” este termenul cel mai exact și un ar trebui mai degrabă să spunem “se dez-văluie”) profesorul Gheorghe Ciocodeica, prozator aflat deja la a doua sa carte.

La întâlnirea prilejuita de lansarea cărții au participat numeroși elevi ai liceului, cadre didactice, conducerea instituției, precum și numeroși invitați din afara școlii. Sarcina de moderator și-a asumat-o profesorul Christian Crăciun, el însuși scriitor, autor a trei volume de eseistică și publicistică, vechi coleg și bun prieten cu domnul profesor Gheorghe Ciocodeica, care, după ce a făcut o prezentare generală a autorului și a cărții a dat cuvântul invitaților speciali ai reuniunii, membrii Cercului Literar de la Câmpina, cenaclu în care autorul “Cerbului însetat” activează de mulți ani și cu care editează împreună o revistă literară,model de creativitate și dăruire în spațiul cultural prahovean și nu numai.

Astfel, au vorbit despre personalitatea și creația literară a lui Iulian Moreanu, poetul Florin Dochia, redactorul sef al Revistei Noi, profesorul  doctor Constantin Trandafir, eminentul etnolog Gherasim Rusu Togan și poetul Stefan Alexandru Sașa care au evocat în egală măsură realul talent și deosebita originalitate de care dă dovadă prozatorul Iulian Moreanu dar și valențele particulare ale prozei acestuia, ancorarea ei într-o culoare locală, proprie spațiului morenar și caracteristicilor particulare ale acestei zone geografice, umane și sociale. Personajele lui Iulian Moreanu, s-a spus, sunt oameni ai locului, foști lucrători la Schelă, etc, de cele mai multe ori oameni obișnuiți, dar autorul reușește cu grație, acut spirit de observație, capacitate deosebită de analiză și sinteză, să ridice înspre idee, înspre general uman,înspre teme existențiale majore, personajele, situațiile și întâmplările pe care le descrie și le prezintă prozele sale. Scrisul este întotdeauna nu numai descriptiv ci și imaginativ, cu schimbări neașteptate de situație, cu asociații nebănuite de idei, toate acestea împreună constituind un ansamblu în egală măsură bine închegat și un orizont deschis, grație capacității de a crea finaluri care nu rezolvă brusc narațiunea, ci care deschid, lasă liberă imaginația cititorului. Orizonturi largi înspre care cel care scrie îl invită pe cel care citește la o incitantă și stranie colaborare dincolo de text.

Un moment surpriză, neașteptat, l-a constituit dramatizarea unui fragment din nuvela care dă titlul volumului, în care actorii care au dat viață personajelor au fost chiar elevii școlii. Deși amatori, aceștia au intrat cu însuflețire în pielea eroilor interpretați, stârnind admirația și aplauzele asistenței.

În încheiere, domnul profesor Ciocodeica, alias Iulian Moreanu , a rostit o scurtă și plină de umor alocuțiune despre sine, complet lipsită de prețiozitate, în care a explicat originea pseudonimului său. A fost o după-amiază agreabilă, un eveniment literar deosebit, ceva ce rar ne este dat să vedem în Moreni, totul prilejuit de o carte de excepție a unui om de excepție.

 

Similar Posts

Leave a Reply