| |

SITUAŢIA ŞCOLARĂ A ELEVILOR CLASELOR a VIII-a, a XII-a – ZI ŞI a XIII-a FR.REDUSĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2015-2016

 

ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI

Nr. crt.

Numele  şi prenumele

Situaţia  şcolară

CLASA A VIII-A  ——————- Promovaţi 100%
CLASA A XII-A  A  ——————- Promovaţi 100%
CLASA A XII-A   B ——————-
1 Dumitru A.A. Alexandru Gabriel S.N. Lb.Română

Corig.:Matematică

2 Podosu D. Dragoş Alexandru Corig.:Matematică
CLASA A XII-A    D——————- Promovaţi 100%
CLASA A XII-A  E ——————- Promovaţi 100%
CLASA  A XII-A  F——————- Promovaţi 100%
CLASA A XII-A  G ——————- Promovaţi 100%

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ DERUSĂ

CLASA A XIII-A A  F.R.

1

Dima C. Elena Exmatr. Ref..1687/02.06.2016

2

Dinescu N. Cătălina Exmatr. Ref..1687/02.06.2016

3

Dorcioman I. Constantin Iulian Exmatr. Ref..1687/02.06.2016

4

Şupială D.M. Alexandru Mihail S.N. rom., franc., engl., matem.,fiz., chim.., biol., ist., geograf., filos., inform., TIC.

 

Situaţiile neîncheiate şi corigenţele se desfăşoară după cum urmează:

 

S.N.:  Română – 14.07.2016

Franceză – 15.07.2016

Engleză – 18.07.2016

Matematică – 19.07.2016

Fizică – 20.07.2016

Chimie – 21.07.2016

Biologie – 22.07.2016

Istorie – 25.07.2016

Geografie – 26.07.2016

Filozofie – 27.07.2016

Informatică – 28.07.2016

T.I.C – 29.07.2016

 

CORIGENŢE: 02.08. şi 03.08.2016

 

                  DIRECTOR,                                                            SECRETAR,

Prof. Cismaru Daniela Florentina                                           Mioara Marinescu

Similar Posts

Leave a Reply