| |

ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ

Activitatea s-a desfășurat în data de 7 aprilie 2017 de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab” al Jud. Dâmbovița, la invitația comisiei metodice biologie-chimie, mai exact a d-nei prof.de biologie  Daniela Haiduc. La activitate au participat elevi de la clasele a-X-a A, XI-a A, B și C . Temele abordate au fost:

– Modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență

– Programul de voluntariat „SALVATOR DIN PASIUNE”

Obiectivele activității : informarea elevilor i cadrelor didactice cu privire la riscurile identificate în instituții, regulir de prevenire ale acestora și măsuri de comportare în momentul producerii unor situații  de urgență.

Mijloacele utilizate au fost: filme educative,spoturi audio-video, materiale tipărite.

 

 

 

 

 

 

Similar Posts

Leave a Reply