| |

Despre diversitate, profesori și elevi

În august 2015, am participat la cursul de formare „Predau diversitate la orele mele și elevilor le place!”, ce face parte dintr-un proiect finanţat cu fonduri norvegiene. Formatori ne-au fost HEIDI BISETH (profesor universitar la Buskerud şi Vestfold University College, Faculty of Teacher Education, School of Political Science), IOANA  AVĂDANI şi CRISTINA LUPU (Centrul pentru Jurnalism Independent-  http://www.cji.ro/ )

Proiectul a oferit profesorilor de liceu un instrument practic, care îi ajută să includă elemente de diversitate și multiculturalism în activitățile curente de predare la clasă, în forme interactive, atractive pentru elevi (inclusiv prin folosirea new media). Acest toolkit multimedia pentru profesori  conține descrieri ale cadrului legal, exemple de lecții, materiale video sau articole de presă utilizabile în predarea la clasă sau în activități extrașcolare.

Temele abordate pe durata formării, dar şi a proiectului au fost: Democrație și drepturile omului, Diversitate, egalitate de drepturi, egalitate de șanse, Cum se identifica stereotipurile (inclusiv cele personale), Cum se definesc rasismul, xenofobia, discursul incitator la ură, violența bazată pe ură, violența domestică, Rolul mass- media în promovarea sterotipurilor, dar și a toleranței, Rolul fiecărei persoane în combaterea discriminării.

În Colegiul Naţional “Ion Luca Caragiale”, am iniţiat o serie de activităţi cu elevii, iar produsele acestora se regăsesc pe site-ul Etwinning, unde, noi, formabilii din 2015, am coordonat un proiect naţional.

În ziua de 12 aprilie 2016, reprezentatele CJI ne-au vizitat Colegiul şi au realizat două activităţi. La prima activitate, au participat elevii claselor a XI-a G şi a XI-a E. Ioana Avădani şi Cristina Lupu au răspuns iniţial la întrebările participanţilor, iar în a doua parte a sesiunii, aceştia au fost chestionaţi cu privire la ceea ce ştiu despre legislaţie, comunicarea online şi mass-media.

A doua activitate a fost dedicată cadrelor didactice din instituţia noastră. S-a discutat despre colaborarea CJI şi şcoală, despre proiect(e), despre resurse utile profesorilor, despre necesitatea introducerii temei diversităţii în cadrul orelor de curs sau în cadrul activităţilor extraşcolare.

prof. Lavinia Vișan

            

 

Similar Posts

Leave a Reply