MESAJ DE BUN VENIT

Dragi elevi și părinți,

Suntem bucuroși să aflăm că vă alăturați echipei elevi-profesori-părinți din Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Moreni, echipă a cărei misiune este de a duce mai departe tradiția școlii noastre, în ceea ce privește formarea unor absolvenți de succes, viitori cetățeni responsabili, activi şi creativi, capabili să se integreze într-o societate dinamică de tip european.

În acest sens, vă facem cunoscut unul dintre cei mai noi parteneri ai noștri, Asociația PERFORM CN ILC MORENI cu personalitate juridica în temeiul O.G. 26/2000 cu modificările ulterioare și în urma înregistrării sale, ca persoană juridică la judecătoria Târgoviște in Registrul fundațiilor si asociațiilor.

Asociația PERFORM CN ILC MORENI, organizație nonguvernamentală, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, ce reunește prin libera adeziune persoane, oferă prin contribuția lor materială, cunoștințele și activitatea lor proprie în folosul comunității locale:

a)sprijinirea unității de învățământ în acțiunile pentru întreținerea si modernizarea bazei materiale necesare unei activități educative eficiente;

  1. b) asigurarea unui mediu educațional necesar unui învățământ performant prin legătura permanentă cu managementul scolii, administrațiile locale, privind măsurile administrative, gospodărești si de securitate a copiilor care frecventează unitatea de învățământ preuniversitar;
  2. d) sprijinirea parteneriatelor educaționale dintre unitatea de învățământ si instituțiile cu rol educativ pe plan intern și internațional;
  3. e) sprijinirea unității de învățământ pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectelor pe plan intern și internațional;
  4. f) sprijinirea unității pentru organizarea si desfășurarea festivităților cu diferite ocazii;
  5. g) organizarea unor concursuri la nivelul unității, la nivel local, județean, național etc;
  6. h) premierea elevilor cu rezultate deosebite obținute la concursuri și competiții;
  7. i) sprijinirea activității cadrelor didactice care, prin profesionalismul lor, contribuie la ridicarea standardului de pregătire al copiilor;
  8. j) susținerea unității de învățământ în organizarea și derularea de activități de promovare a imaginii școlii;

O modalitate prin care acțiunile noastre se pot concretiza este redirecționarea, în intervalul stabilit prin lege, a 3,5% gratuit din impozitul pe venit reținut de către stat (https://formular230.ro/asociatia-perform-cn-ilc-moreni), dar și prin acțiuni de sponsorizare (în contul asociației deschis la BCR Moreni, IBAN nr. RO51 RNCB 0131 1722 3303 0001)

Vă invităm să vă alăturați echipei!

Vă mulțumim!

Cu stimă,

Asociația PERFORM CN ILC MORENI

Similar Posts

Leave a Reply