| | |

Reabilitare spații verzi și program interactiv de educație ecologică

 

Elevi ai liceului nostru au participat la proiectul „Reabilitare spații verzi si program interactiv de educație ecologică” , sponsorizat de către OMV PETROM ROMÂNIA. Contractul de sponsorizare are  nr.58/15.06/2021al OMV PETROM ROMANIA și este  înregistrat la Primăria Moreni cu nr. 7790/28.06.20 .

Perioada de desfășurare a proiectului (întreaga perioadă de implementare) iunie-decembrie 2021.

Scopul proiectului : Reabilitarea spațiilor verzi publice prin plantări de arbuști și arbori, dotări cu mobilier urban modern, implicând comunitatea locală, instituții precum: Colegiul National „ Ion Luca Caragiale”, Clubul Copiilor Moreni și administrația locală. Implicarea activă a copiilor din școli, în activitățile de amenajare, și plantare, îi învață să prețuiască și să ocrotească rodul muncii depuse, să ocrotească natura, să se recreeze și să socializeze în pauze într-un cadru atractiv și prietenos.

Participanți/ Beneficiari direcți & indirecți, Nr total de beneficiarii și tipurile de beneficiari (de ex: copiii/ elevi, adulți, profesori, …) – 30 DE ELEVI, 4 PROFESORI, 20 ADULTI- BENEFICIARI DIRECTI – 500 CETĂȚENI DIN CARTIERUL ÎN CARE SE PLANTEAZĂ – BENEFICIARI INDIRECȚI – 200 ELEVI CARE VOR PUTEA SĂ SE RECREEZE ÎN ZONA REABILITATĂ.

Rezultate: S-au plantat 80 de puieți de salcâmi globulari, s-au montat 25 de bănci si 8 coșuri de gunoi, s-au distribuit 20 de veste inscripționate cu sigla OMV și Primăria Moreni, elevilor participanți. Au participat 30 de elevi și 4 profesori la activitățile de plantare și montare mobilier urban alături de peste 20 de salariați ai firmei de prestări servicii municipale, funcționari publici și aleși locali.

Similar Posts

Leave a Reply