Crina Neacșu

Profesor Asistent Universitar

Numele meu este Neacșu Crina și sunt fostă eleva a Liceului Ion Luca Caragiale, Moreni, actual colegiu, etapă care a concretizat viitoarea mea evoluție profesională. Pot menționa cu căldură că implicarea profesională a cadrelor didactice, însumate cu spiritul pedagogic m-au ajutat să concretizez baza pentru actuala carieră de matematician. Primul pas important a fost realizat prin obținerea notei 10 la disciplina matematică în examenul de Bacalaureat, în anul 2015, specializare matematică-informatică.

Am urmat ulterior Facultatea de Matematică, ciclu finalizat cu titlul de Șef de Promoție, urmat de un prim master în cadrul Facultății de Matematică si Informatică, Universitatea din București, specializare Probabilități si Statistică, asemenea finalizat cu nota 10 în lucrarea de Disertație. Imediat după am început studiile de Doctorat în cadrul Universității Politehnica București, lucrând la o teză de doctorat, specializare geometrie diferențială, teză pe care urmează sa o finalizez în anul 2024. De asemenea anul acesta urmează sa susțin lucrarea pentru al doilea Master parcurs în zona științelor inginerești în cadrul Universității Politehnica, parcurs în paralel cu doctoratul.

Ca activitate profesională, am lucrat timp de doi ani în cadrul unui Institut Național de Cercetare, iar în momentul de față îmbrățișez cariera didactică, sunt profesor universitar în cadrul Universității din București, unde țin cursuri de analiză matematică, ecuații diferențiale, statistică și matematici speciale, participând de asemenea la numeroase conferințe internaționale, urmând să încep noua activitate de profesor universitar în cadrul Universității Politehnica, instituție în cadrul căreia îi aștept și încurajez să se înscrie pe actualii elevi ai Colegiului Ion Luca Caragiale Moreni, la finalizarea ciclului liceal cât și să privească asupra importanței științelor exacte, fundamentale pentru numeroase domenii de activitate.

Pe parcursul ultimilor ani am menținut o frumoasă legătură cu foștii profesori din liceu, pentru care port o deosebită recunoștință, iar în municipiul Moreni mă întorc cu drag săptămânal.