Festivitatea de deschidere a noului an școlar

Începutul fiecărui an şcolar reprezintă un moment de emoţie pentru toţi participanţii la actul educaţional: elevi, părinţi, profesori. Şi, pentru că şcoala este un loc în care se construiesc personalităţi, dar şi unul în care se clădesc destine, conducerea liceului se va strădui să asigure un climat în care elevii să se dezvolte din punct de vedere educaţional, dar, mai ales, ca oameni.

Însă acest demers nu va fi posibil decât prin dăruire şi strădanie, de aceea adresăm tuturor- elevi, părinţi, profesori- rugămintea de a implica total şi necondiţionat în acest complicat proces care poartă numele de EDUCAŢIE.

Pentru că „Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte  într-însa.” (Ferdinand I)

Cu stimă, prietenie şi respect,

Director- prof.Cristina Săndulescu

Director adjunct- prof.Nicoleta Spiridon

La aceasta festivitate au participat:

  • Deputat –ec.STANCIU Zisu
  • Primar     -ing DINU Constantin
  • Viceprimar-ec.GORAN Vasile
  • Inspector scolar-prof.VASILESCU Liviu
  • Consilier  local-av.VASILESCU Liviu
  • Consilier local-NEGREA Ioan
  • Preoti-dl.HURA Cristian

Similar Posts

Leave a Reply