|

ORGANIZAREA COMISIILOR PE PROBLEME 2013-2014

1. Comisia de întocmire a orarului şi a schemelor orare

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – dir. adj. prof. Cismaru Daniela Florentina

– Membri: – prof. Stanciu Ion

 

2.  Comisia de Proiecte şi Parteneriate Şcolare

Alcătuită din:

– Preşedinte –dir. prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – prof. Petrescu Ana Maria

– Membri: – prof. Avram Carmen

– prof.Matei Mirandolina

– prof.Racasanu Rodica

– prof. Florea Cristina

– elev – Sandulescu Andreea XI A

– elev – Coman Miruna X B

– reprezentant Primăria Moreni – Ionita Cristina

– reprezentantul părinţilor – Radulescu Anca

3. Comisia  de evaluare  şi asigurare  a calităţii

Alcătuită din:

– Coordonator  – prof. Racaşanu Rodica

– Membri:  – prof. Avram Carmen

– prof. Păştin Iuliana

– prof. Ciontoş Danina

– reprezentantul parinţilor – Teleanu Gabriela (XI A

– reprezentantul elevilor – Savu Irina XII A

– reprezentantul consiliului local Rusu Nicoleta

 

 

4.Comisia pentru RI

– Preşedinte –dir. prof. Spidon Nicoleta

-Membri:

-prof. Racasanu Rodica

-prof. Zamfir Monica

-prof. Petrică Adriana

-prof. Bădulescu Cristiana

 

5. Comisia pentru Organizarea Planului de Paza a Unitatii

– Preşedinte –dir. prof. Spiridon Nicoleta

-Responsabil: – Anghel Bogdan

-Membri:    – Dinu Gheorghe

– Căţoi Cătălin (administrator)

– inf.Marinescu Iustin

– prof.Prodan Daniel

 

6. Comisia de  notare ritmică, frecvenţă şi disciplină

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. adj. prof.  Cismaru Daniela Florentina

– Responsabil – prof. Manu Adrian

– Membri: – prof. Busuioc Ion

– prof. Gheorghe Ciprian

– prof. Avram Carmen

– prof. Cismaru Daniela

– prof. Iordachescu Mirona

 

Subcomisia de disciplina

– Membri: – prof. Anghel Bogdan

– prof. Vintilă Marius

– prof. Plesoiu Dan

 

7. Comisia de colaborare cu Comitetul reprezentativ  al părinţilor

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. adj.prof. Cismaru Daniela Florentina

– Responsabil – prof. Gheorghe Ciprian

– Membri: – prof. Florea Cristina

– prof. Cracanel Doina

 

 

 

8. Comisia de Cruce  Roşie

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. adj. prof. Cismaru Daniela Florentina

–  Responsabil – prof. Stanciu Alina

–  Membri: – medic – Andrei Ivona

– laborant Georgescu Daniela

– elev  Gheorghita Alexandru IX A

– elev  Nastase Radu IX A

 

9. Comisia de prevenire  şi combatere  a  violenţei în  şcoală

Alcătuită din:

– Preşedinte –  dir. prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – prof. Pleşoiu Dan Alexandru

– Reprezentanţi ai cadrelor didactice :

–   prof.  Bădulescu Cristiana – psiholog

–   prof. Manu Adrian

–   prof.  Vintila Marius

–   prof.  Anghel Bogdan

– prof.  Cenuse Valentin

– reprezentantul consiliului local –Rusu Nicoleta

– Ioniţă Cristian – părinte

– Pascu Robert  – părinte

– Reprezentanţi ai elevilor :

– Biriş Lorena  – elev  X E

– Ivan Daniel – elev XI E

                                                           – Negrei Maria Mirabela – elev XI E

– Andrei Constantin – poliţistul de proximitate

 

10. Comisia pentru acordarea  burselor

Alcătuită  din:

– Preşedinte – dir. Spiridon Nicoleta

– Membri:  – ec. Şuvăială Nadia,

– prof. Diaconu Constanta

– prof. Florea Cristina

– prof. Iordachescu Mirona

– inf. Marinescu Iustin

– reprezentantul părinţilor – Marinescu Marian

– elev: Sandulescu Andreea  XI A

– secretar  Marinescu Mioara

 

11. Comisia de formare continua si  perfecţionarea personalului

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. adj. prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – prof. Bica Raluca

– Membri:   – prof. Necşoiu Iuliana

– prof. Păştin Iuliana

– prof. Neagu Mihaela Loredana

 

12. Comisia de protecţia muncii

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – prof. Neagu Mihaela

– Membri: – medic Andrei Ivona

– prof. Stănescu Siviu

– prof. Busuioc Ion

– laborant Georgescu Daniela

– inform. Marinescu Iustin

– contabil şef Şuvăială Nadia

– secretar Marinescu Mioara

 

13. Comisia de activităţi extraşcolare

Alcătuită din:

–  Preşedinte – dir. adj. prof. Cismaru Daniela Florentina

– Responsabil – prof. Dulea Mihaela

– Membri: – prof. Florea Cristina

– prof. Avram Carmen

– prof. Cismaru Daniela

– prof. Iordachescu Mirona

– prof. Păştin Iuliana

 

14. Comisia diriginţilor

Alcătuită din:

–  Preşedinte – dir. adj. prof. Cismaru Daniela Florentina

– Responsabil – prof. Dulea Mihaela

– Membri: – prof. Avram Carmen (gimnaziu)

– prof. Florea Cristina (clasa a IX-a)

– prof. Ioniţă Grigore (clasa a X-a)

– prof. Iordachescu Mirona (clasa a XI-a)

– prof. Păştin Iuliana (clasa a XII-a)

 

 

 

 

– diriginţii din anul şcolar 2013 – 2014

NR. CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FUNCŢIA

CLASA

 1. 1.      
AVRAM CARMEN

Prof.dirig.

5 A

 1. 2.      
CRĂCĂNEL DOINA

Prof.dirig.

6 A

 1. 3.      
DULEA MIHAELA

Prof.dirig.

7A

 1. 4.      
PETRESCU ANA-MARIA

Prof.dirig.

8A

 1. 5.      
NECŞOIU TOADER IULIANA

Prof.dirig.

9A

 1. 6.      
CIOCODEICĂ GHEORGHE

Prof.dirig.

9B

 1. 7.      
RĂCĂŞANU RODICA

Prof.dirig.

9C

 1. 8.      
CIONTOŞ DANINA

Prof.dirig.

9D

 1. 9.      
SĂNDULESCU CRISTINA Prof.dirig.

9E

 1. 10.                        
FLOREA CRISTINA Prof.dirig.

9F

 1. 11.                        
PLEŞOIU DAN ALEXANDRU Prof.dirig.

9G

 1. 12.                        
CHIŞULESCU GABRIEL Prof.dirig.

10A

 1. 13.                        
MARINESCU ALEXANDRA Prof.dirig.

10B

 1. 14.                        
STANCIU ION Prof.dirig.

10C

 1. 15.                        
NEAGU MIHAELA Prof.dirig.

10D

 1. 16.                        
DINU GHEORGHE Prof.dirig.

10E

 1. 17.                        
IONIŢĂ GRIGORE ILIE Prof.dirig.

10F

 1. 18.                        
GHEORGHE CIPRIAN Prof.dirig.

10G

 1. 19.                        
MATEI MIRANDOLINA Prof.dirig.

11A

 1. 20.                        
RADU NICOLAE Prof.dirig.

11B

 1. 21.                        
IORDĂCHESCU MIRONA Prof.dirig.

11C

 1. 22.                        
VINTILĂ MARIUS Prof.dirig.

11D

 1. 23.                        
NEDELCU IRIDENTA Prof.dirig.

11E

 1. 24.                        
DIACONU CONSTANŢA Prof.dirig.

11F

 1. 25.                        
ZAMFIR MONICA Prof.dirig.

11G

 1. 26.                        
ANGHEL BOGDAN Prof.dirig.

11H

 1. 27.                        
DUMITRESCU SORINEL Prof.dirig.

12A

 1. 28.                        
RADU NINA Prof.dirig.

12B

 1. 29.                        
MANU ADRIAN Prof.dirig.

12C

 1. 30.                        
CENUŞE VALENTIN Prof.dirig.

12D

 1. 31.                        
CRĂCIUN CRISTIAN Prof.dirig.

12E

 1. 32.                        
PĂŞTIN IULIANA Prof.dirig.

12F

 1. 33.                        
BICA RALUCA Prof.dirig.

12G

 

 

 

15. Comisia pentru situatii de urgenta

Alcătuită din:

– Preşedinte – Dir.prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – Căţoi Cătălin

– Membri: – Crăciun Adrian

– Giuran Dumitru

– Cîrlan Cristian

– laborant Georgescu Daniela

 

16. Comisia pentru curriculum

Alcătuită din:

– Preşedinte   – dir. adj. prof. Cismaru Daniela Florentina

– Responsabil – Boltres Monica

–  Membrii:     – prof. Păştin Iuliana

– prof. Florea Cristina

– prof. Necsoiu Iuliana

– prof. Cenuse Valentin

– prof. Marinescu Alexandra

– prof. Cracanel Doina

– prof. Stanciu Ion

– prof. Prodan Daniel

 

 

17. Comisia pentru orientare şcolară şi profesională

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir.prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – Badulescu Cristiana

–  Membri: – prof. Petrescu Ana Maria

– prof. Dumitrescu Sorinel

– prof. Radu Nina

– prof. Manu Adrian

– prof. Cenuşe Valentin

– prof. Crăciun Cristian

– prof. Păştin Iuliana

– prof. Bica Raluca

 

 

 

18. Comisia pentru promovarea imaginii liceului şi a relaţiei cu presa

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. prof. Spiridon Nicoleta

– Responsabil – prof. Zamfir Monica

–  Membri: – prof. Bica Raluca

– prof. Dulea Mihaela

– prof. Marinescu Alexandra

–         laborant Georgescu Daniela

– părinte Marin Marga

-informatician Marinescu Iustin

 

18. Comisia pentru promovarea imaginii liceului

Alcătuită din:

– Preşedinte – dir. prof. Sandulescu Cristina

– Responsabil – prof. Cismaru Daniela

–  Membri: – prof. Matei Mirandolina

– prof. Dulea Mihaela

– prof. Marinescu Alexandra

–         Informatician Marinescu Iustin

– parinte Marin Marga

 

19. Comisia pentru redactarea revistei liceului

Alcătuită din:

–         Preşedinţi: Spiridon Nicoleta (director)

Cismaru Daniela Florentina ( director adj.(

–         Responsabil: Dinu Gheorghe

–         Membri:  prof. Crăciun Cristian

Prof. Zamfir Monica

Prof. Dulea Mihaela

Prof. Marinescu Alexandra

Prof. Petrică Adriana

Prof. Ştefan Ileana

Prof. Dinu Gheorghe

Ing. Marinescu Marian

–         Elevi: Marinescu Radu – clasa a VIII-a (gimnaziu)

Săndulescu Andreea- clasa a XI-a A

Grigore Gabriela- clasa a X-a E

Marin Sorin- clasa a X-a E

 

  20. Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică

Responsabil – prof. Bădulescu Cristiana – psihopedagog

 

21. Comisia de Inventariere a Patrimoniului Instituţiei

– Preşedinte: prof. Anghel Bogdan

– membri: prof. Pleşoiu Dan

prof. Florea Cristina

prof. Busuioc Ion

 

22.Comisia cu privire la graficele cu profesorii şi elevii care asigură serviciul la nivelul unităţii

– Preşedinte (cadre didactice): Spiridon Nicoleta (director)

– Preşedinte (elevi): Cismaru Daniela (dir.adj.)

– Membri: prof. Marinescu Alexandra- cadre didactice

laborant I Georgescu Daniela- elevi

 

23. Comisia de etică, disciplină şi morală

– Preşedinţi: prof.SpiridonNicoleta (director)

prof. Cismaru Daniela Florentina (dir. adj.)

 

– Responsabil: prof. Anghel Bogdan

 

-Membri: Răcăşanu Rodica

Boltres Monica

Pleşoiu Dan Alexandru

 

 

 

Director,                                                                             Director adjunct,

Nicoleta Spirdon                                                        Cismaru Daniela Florentina

Similar Posts

Leave a Reply